AROgroup - architectuur

Multidisciplinair in architectuur
Nieuwe website in opbouw...

Projecten

Onze missie

AROgroup-architectuur wenst als ‘multidisciplinair platform‘ deel te nemen aan het maatschappelijk debat in een breed thematisch spectrum van wonen, welzijn, mobiliteit, duurzaamheid, publieke ruimte, stedelijkheid en samenlevingsproblematiek in de bebouwde omgeving van de 21e eeuw. Architectuur wordt aanzien als een middel en geen doel om tot een leefbare omgeving te komen. De architect acteert als ‘functioneel estheet’, waarbij het om méér gaat dan vorm, stenen en beton.

Architectuur wikt en weegt, ondervraagt, modereert, structureert en informeert. Zij inspireert, opent perspectieven en toont mogelijkheden. De maatschappelijke opdracht naar de eindgebruiker en de samenleving toe is het uitgangspunt van iedere architecturale opdracht. De architect fungeert als de vertrouwenspersoon en rechterhand van de bouwheer waarbij kerngedachten zoals professionalisme, correcte afspraakopvolging, de juiste persoon op de juiste plaats en een optimale en snelle dienstverlening centraal staan.

Team

AROgroup architectuur bestaat uit een team van architecten die binnen hun taken van het bureau hun specialisme en ervaring ten dienste stellen van het project.
Architecten Hubert Bijnens, Jean Cosemans, Detje Nelis, Frank Homolka, Jasmine Klute maken deel uit van het projectteam.
Bernadette Nelis houdt zich bezig met de administratie en de boekhouding.


© 2017 - ARO group architectuur